ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ E SHOP

Εισερχόμενοι στον δικτυακό τόπο μας ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτή την ιστοσελίδα www.opti-experts.gr, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό μας τόπο, αν δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρακάτω όρους :

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα www.opti-experts.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Opti-experts (ΑΦΜ:998344075 ΔΟΥ ΣΤ’ΑΘΗΝΩΝ), με δραστηριότητα την «εμπορία γυαλιών οράσεως, ηλίου, φακών επαφής». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Άνω Πετράλωνα  ( Οδός Τριών Ιεραρχών 130). Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του  διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία ``Opti-experts``, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει, ανήκουν στην Opti-experts. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία  εφαρμόζει με συνέπεια και επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Δηλώνει ρητά ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ /ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 3α. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η Opti-experts θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Εφόσον ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης έχει δώσει την σχετική συγκατάθεση του η  εταιρία θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών  για την βελτίωση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος  Η εταιρία  θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

1. Ως επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της εταιρίας  για πέντε ( 5 )   ημέρες από την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας του και η επεξεργασία τους θα γίνει  αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση. Τα δεδομένα όμως που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής θα διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους (παραστατικό τιμολόγησης). Μόνο εφόσον ο επισκέπτης δώσει την σχετική συγκατάθεση του κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, η TRADE STATUS Α.Ε. θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων για την  βελτίωση της  λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος της εταιρίας.  

2. Ως εγγεγραμμένος χρήστης: Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο opti-experts με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασής του.

Είδος Προσωπικών Δεδομένων - Βασική επεξεργασία 
Τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής: 

• το ονοματεπώνυμο
• η διεύθυνση αποστολής/χρέωσης  των προϊόντων
•  τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
• ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας
• η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

Για τα ανωτέρω δεν απαιτείται  η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη καθώς είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία Opti-experts  και μόνο για το σκοπό της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της εταιρίας Opti-experts.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αρχεία της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας  ( vivawallet ) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

3.β. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα: 

1. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρία  
2. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, 
3. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων,
4. το δικαίωμα  να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και 
5. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη η  εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.  Η διαγραφή του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη της Opti-experts μπορεί να γίνει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην Opti-experts στο menu «Ο λογαριασμός μου» αποστέλλοντας «Αίτημα διαγραφής λογαριασμού».

 3.γ Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα δεδομένα του επισκέπτη-πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται η  εταιρία  μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του.
Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της  εταιρίας.  Ορισμένα αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την εταιρίας  καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την εταιρίας και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

4.CΟΟKIES
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Κάνουμε χρήση των  cookies ώστε να έχετε μία περιήγηση καλύτερη και πιο ευχάριστη. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες κατά την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο αλλά και να μπορούμε να βελτιωθούμε  ανάλογα με τις απαιτήσεις του κοινού μας.
Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Σχετικά Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων (facebook, instagram, twitter κλπ)


Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας.

5.  ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμά τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opti-experts.gr . Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Η εταιρία  εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους. 
6.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος opti-experts αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014. Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας.  

7. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Τα προϊόντα που αναρτώνται στην Opti-experts παρουσιάζονται με τις τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Εκτός από το κόστος της λιανικής ο εκάστοτε χρήστης/πελάτης επιβαρύνεται  και το κόστος μεταφοράς,  το μέγεθος του οποίου θα γνωστοποιείται πριν από την τελική υποβολή της παραγγελίας του. Η εταιρεία δύναται οποτεδήποτε  να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων της. Η οποιαδήποτε τροποποίηση δεν θα μεταβάλει ή επηρεάζει υφιστάμενες παραγγελίες που βρίσκονται ήδη σε επεξεργασία ή έχουν αποσταλεί.

Η πληρωμή των προϊόντων δύναται να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους: πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, , κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή αντικαταβολή. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα αποστέλλεται στον πελάτη  στο email, που αυτός έχει γνωστοποιήσει στην εταιρία,  που θα επιβεβαιώνει την παραγγελία του. Ειδικότερα:

Αντικαταβολή με εξτρά χρέωση 4 ευρώ για όλη την Ελλάδα . Η πληρωμή γίνεται με την παράδοση της παραγγελίας σας μέσω της εταιρείας courier.
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Μπορείτε να επιλέξετε την τράπεζα που σας διευκολύνει για την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σας. Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας μας, στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι: Τράπεζα: Eurobank

Αριθμός λογαριασμού: 00260389780200302203

IBAN: GR7902603890000780200302203

Δικαιούχος: Opti-experts Lab. Ε.Ε.
Πιστωτική Κάρτα: Η  διαδικασία της  πληρωμής σας αναλαμβάνεται από την τράπεζα Vivawallet
Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας η τράπεζα δεν χρεώνει το ποσό της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει. Η χρέωση πραγματοποιείται κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας.


9.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα προϊόντα που βλέπετε στην ιστοσελίδα μας είναι άμεσα διαθέσιμα και αποστέλλονται εντός 1-3 ημερών  από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Για χιλιομετρικές αποστάσεις από πόλεις που υπάρχει έδρα εταιρείας courier καθώς και σε ορισμένα απομακρυσμένα νησιά ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση.


10.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ-  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο πελάτης κατά την παραλαβή του προϊόντος είναι υπεύθυνος να ελέγξει αν η συσκευασία του προιόντος είναι άθικτη και αν η κατάσταση των προϊόντων που παρέλαβε είναι η επιθυμητή ή υπάρχουν τυχόν προβλήματα ή ελαττώματα του προϊόντος ώστε να μην χάσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο περί ελαττωματικών προϊόντων. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας του και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων.  Ο έμπορος οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης υπαναχώρησης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα χρήματα που θα επιστραφούν πρέπει να περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή για την αγορά. Το προϊόν που πρόκειται να επιστραφεί θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και σε άθικτη συσκευασία και να μην έχει χρησιμοποιηθεί. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται για οποιοδήποτε προϊόν εάν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία του. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό υπόκειται στην όποια εγγύηση της εταιρείας που το παρήγαγε και η ευθύνη επισκευής και/ή αντικατάστασης ανήκει σε αυτήν.


11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απεικονίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει, όπως γυαλιά οράσεως, ηλίου, φακούς επαφής κλπ, προβάλει φωτογραφίες και προβαίνει σε περιγραφές και ειδικότερα σχόλια. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν  σφάλματα. Αν κάποιο προϊόν δεν φέρει τιμή ή είναι μηδενική μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση. To ηλεκτρονικό κατάστημα δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.


12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει κάθε φορά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη.