ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ OPTI-EXPERTS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

H ετερόρρυθμη  εταιρία με την επωνυμία Opti-experts (Στο Εξής «Η εταιρία») με νόμιμο εκπρόσωπο την Βουτζουράκη Αλεξάνδρα (ΑΦΜ 998344075 ), με έδρα την Αθήνα, οδός Τριών Ιεραρχών 130, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων.

Υπό την ιδιότητα αυτή η Opti-experts θέτει τους στόχους και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει από την εν λόγω ιστοσελίδα.


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Opti-experts είναι σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας, όπως εκπροσωπείται από τον διορισμένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), την Βασιλοπούλου Λυδία), ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ως άνω αναφερόμενη έδρα της εταιρίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Οι κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων τίθενται υπό επεξεργασία από την Opti-experts:

 1. Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, username, κωδικός και ημερομηνία εγγραφής, εφόσον πρόκειται για εγγεγραμμένο χρήστη της Opti-experts.

 2. Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως username χρηστών, φωτογραφία προφίλ, ημερομηνία γέννησης, email, φύλο, εφόσον συνδεθούν με λογαριασμό τρίτου παρόχου (πχ. Facebook, Google+, Apple).

 3. Προσωπικά δεδομένα (πχ. Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) που παρέχονται σε περίπτωση επικοινωνίας των χρηστών/επισκεπτών με τους τρόπους που υποδεικνύονται στην ιστοσελίδα (Επικοινωνία).

 4. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο διαδίκτυο (πχ. Είδος συσκευής, Διεύθυνση IP). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω είδη δεδομένων, δείτε τους Όρους Χρήσης (Ενότητα Cookies).

 5. Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται, προκειμένου η Opti-experts να αποστέλλει στους χρήστες/επισκέπτες, εμπορικές και διαφημιστικές πληροφορίες (πχ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Αριθμός Τηλεφώνου), κατόπιν ρητής συναίνεσης και δήλωσης.


ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2Α, θα τίθενται υπό επεξεργασία, σε αντιστοιχία με:

 1. Τη διαχείριση της σχέσης μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και της Opti-experts. Συγκεκριμένα, η εταιρία χρησιμοποιεί τα προαναφερθέντα δεδομένα για να επικοινωνήσει με τους χρήστες/επισκέπτες σχετικά με τα αιτήματά τους ή για να αξιολογήσει τυχόν αιτήματα βοήθειας σε προϊόντα με εγγύηση.

 2. Την ανάλυση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

 3. Τη μετάδοση εμπορικών και διαφημιστικών επικοινωνιών.


ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποτελεί έννομο συμφέρον της Opti-experts να πραγματοποιεί ελέγχους με σκοπό την αποτροπή απάτης κατά των συναλλαγών ή κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών της, καθώς και την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των συστημάτων της, να αποστέλλει έρευνες ικανοποίησης και άλλη προωθητική επικοινωνία στους χρήστες/επισκέπτες της, να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των εγγεγραμμένων χρηστών (πχ. προκειμένου να υποβάλλουν σχόλια και αξιολογήσεις) και να απευθύνει προτάσεις για υποβολή κριτικής προϊόντων ή συνεργαζόμενων καταστημάτων σε συγκεκριμένους χρήστες/επισκέπτες.


Oι χρήστες/επισκέπτες είναι ελεύθεροι να δώσουν τη συγκατάθεσή τους σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας. Επί παραδείγματι, οι χρήστες/επισκέπτες θα δίνουν την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των πληροφοριών επικοινωνίας τους, εάν επιθυμούν να λαμβάνουν εμπορικές και διαφημιστικές πληροφορίες.

Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων της Opti-experts.

Σε μερικές περιπτώσεις, η Opti-experts έχει έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών, προκειμένου να παρακολουθεί συγκεκριμένα αιτήματα των χρηστών/επισκεπτών για πληροφορίες ή βοήθεια, που αποστέλλονται στις διευθύνσεις μας που αναφέρονται στον Ιστότοπο.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών θα κοινοποιούνται στους εξής:

 1. Το προσωπικό της Opti-experts που είναι υπεύθυνο και αρμόδιο για την επεξεργασία τους.

 2. Παρόχους υπηρεσιών δικτύων δεδομένων για τη διασύνδεση των υποδομών της εταιρίας με το διαδίκτυο.

 3. Λοιπές κατηγορίες συνεργατών στους οποίους ενδέχεται να απαιτηθεί κατά περίπτωση η διαβίβαση των δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Opti-experts.

 4. Aστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Opti-experts να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα, προς αποτροπή παράνομης πράξης.


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται για το διάστημα, που είναι απαραίτητο  για να διενεργηθεί η δραστηριότητα της επεξεργασίας για την οποία και παραχωρήθηκαν.


Συγκεκριμένα:

 1. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες/χρήστες της Opti-experts, θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρίας  για πέντε (5)  ημέρες από την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας του και η επεξεργασία τους θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση.

 2. Τα δεδομένα που τίθενται υπό επεξεργασία για διαφημιστικούς σκοπούς θα αποθηκεύονται για 12 μήνες, μετά την αντίρρηση κατά της επεξεργασίας, και σε κάθε περίπτωση, θα διαγράφονται εντός 30 ημερών σε περίπτωση ειδικού αιτήματος των χρηστών.


ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήστες/επισκέπτες κάτω των 15 ετών. Η εταιρία δεν συλλέγει συνειδητά προσωπικές πληροφορίες, προερχόμενες από τους ανωτέρω χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση τυχαίας καταγραφής πληροφοριών ανηλίκων, η εταιρία θα προβαίνει σε έγκαιρη και άμεση διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών των ανηλίκων αυτών, εκτός εάν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτών παρέχονται υπό την ρητή επίβλεψη και συναίνεση των προσώπων που ασκούν την γονική μέριμνα/επιμέλεια αυτών.


ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αποτελεί δέσμευσή της εταιρίας η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων των χρηστών/επισκεπτών: για το σκοπό αυτό, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Opti-experts χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις εταιρίες και τα brands, που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα της Opti-experts ή ζητώντας γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτήν την διεύθυνση.


Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα αυτά τυχόν γνωστοποιήθηκαν από εμάς, στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών της Opti-experts.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός προς την Opti-experts, στο οποίο η εταιρία αναλαμβάνει να απαντήσει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε τους χρήστες/επισκέπτες όπως επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Opti-experts.


Μέσω επιστολής

Opti-experts

Υπόψιν: Data Protection Officer

Τριών Ιεραρχών 130 Αθήνα

Μέσω e-mail

https://opti-experts.gr/index.php?route=common/home

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που οι χρήστες/επισκέπτες θεωρούν ότι το αίτημά τους δεν απαντήθηκε, είτε ικανοποιήθηκε επαρκώς και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, δύνανται να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:


Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr


ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Opti-experts δεσμεύεται να επαληθεύει κατά τακτά χρονικά διαστήματα ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σε συμφωνία με νέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εντούτοις, στην περίπτωση που επέλθει κάποια μεταβολή στη διάρκεια του χρόνου, τα δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών δε θα περιοριστούν χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεσή τους.
Τελευταία ενημέρωση, 29/03/2022Opti-experts